Polityka prywatności

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z postanowieniami RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Dane przetwarzane są w celu realizacji funkcji witryny, usprawnienia prowadzenia korespondencji, identyfikowania nadawcy, prezentowania nowych usług, świadczenia usług i analizowania oczekiwań dotyczących produkcji video, oraz gdy jest to konieczne do zrealizowania umowy i wykonania usługi, jak również w przypadku innych uzasadnionych zainteresowań, do których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych. Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych.

Dane kontaktowe:

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazując e-mail nadawcy wiadomości oraz dane przekazane w treści w celach kontaktowych. Przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikająca z samego zainicjowania kontaktu.

w tym korzystanie z usług Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. tj. poczty funkcjonującej w oparciu o serwery Google dającego gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) i uczestnictwa w programie “Privacy Shield” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez certyfikat Privacy Shield UE-USA.

Komentarze:

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Komentarze Disqus

W przypadku korzystania z systemu komentarzy usługi Disqus możesz zadecydować czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z plików cookies Disqus.

Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA. Disqus jest samodzielnym administratorem Twoich danych osobowych, a korzystanie z systemu odbywa się na podstawie akceptacji przez Ciebie regulaminu świadczenia usług przez Disqus.
Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. Uprawnienia te możesz realizować bezpośrednio w ramach swojego konta użytkownika w systemie Disqus.

Podane w formularzach 

dostępnych w witrynie, w zakresie objętym polami formularza. Dane te zbierane są w na potrzeby obsługi klienta w celu zbieżnym z celem wypełnienia formularza lub objętym odrębną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Dane dotyczące realizacji usługi

Składając zamówienie, należy podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, musisz podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Historia korespondencji

Dane dotyczące korespondencji prowadzonej za pośrednictwem tej strony oraz przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w witrynie. Dane te zbieram celem usprawnienia prowadzenia korespondencji i identyfikowania nadawcy.

Dane księgowe w przypadku korzystania z usługi

System wFirma,którego administratorem jest Web INnovative Software Sp. z o.o, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS – 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771. świadczący usługi księgowe w celu korzystania z usługi księgowej, w którym przetwarzane są dane osobowe na potrzeby wystawienia faktury.  System działa zgodnie z wymogami jakie stawiają ustawa o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia wykonawcze określające wymogi dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe.

więcej: https://pomoc.wfirma.pl/-program-zgodny-z-wymogami-rodo

Dane uzyskane podczas przeglądania

Dane uzyskane podczas przeglądania przez użytkownika strony, to jest informacje o urządzeniu, wykorzystywanych do przeglądania aplikacjach, sposobie korzystania z witryny, lokalizacji, a także dane dostępne w plikach cookies.
Dane te zbieramy celem dostosowania usług do potrzeb twoich i innych użytkowników a także do ochrony samej witryny. Adresy IP odwiedzających, identyfikator użytkownika zalogowanych użytkowników i nazwa użytkownika podczas próby logowania są warunkowo rejestrowane w celu sprawdzenia szkodliwej aktywności i ochrony witryny przed określonymi rodzajami ataków. Przykłady warunków występujących przy rejestrowaniu obejmują próby logowania, żądania wylogowania, żądania podejrzanych adresów URL, zmiany w treści witryny i aktualizacje haseł. Informacje te są przechowywane przez 60 dni. Ta strona jest częścią sieci witryn, które chronią przed rozproszonymi atakami z użyciem tzw. brute force. Aby włączyć tę ochronę, adres IP odwiedzających, którzy próbują zalogować się na stronie, jest współdzielony z usługą udostępnianą przez ithemes.com. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności można znaleźć w Polityce prywatności iThemes.

Osadzone treści z innych witryn 

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Osadzone treści multimedialne 

Youtube

Ta strona internetowa korzysta z wtyczek z serwisu YouTube obsługiwanych przez Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzasz jedną ze stron z wtyczką YouTube, nawiązane jest połączenie z serwerami YouTube. Tutaj serwer YouTube jest informowany o tym, które strony odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube pozwala powiązać zachowanie przeglądania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest używany, aby nasza strona była atrakcyjna. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) DSGVO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w deklaracji ochrony danych w serwisie YouTube pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Vimeo 

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje oferowane przez portal wideo Vimeo. Usługa ta jest świadczona przez Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Jeśli odwiedzasz jedną ze stron z wtyczką Vimeo, nawiązane jest połączenie z serwerami Vimeo. Tutaj serwer Vimeo jest informowany o tym, które strony odwiedziłeś. Ponadto Vimeo otrzyma Twój adres IP. Dotyczy to również osób, które nie są zalogowane do Vimeo, gdy odwiedzasz naszą wtyczkę lub nie masz konta Vimeo. Informacje są przesyłane do serwera Vimeo w USA, gdzie są przechowywane.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Vimeo, Vimeo pozwala ci powiązać zachowanie przeglądania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Vimeo na stronie https://vimeo.com/privacy.

Czcionki systemu Google Web Fonts

W celu uzyskania jednolitej reprezentacji czcionek ta strona korzysta z czcionek internetowych udostępnianych przez Google. Po otwarciu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby wyświetlać poprawnie teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka musi nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google zdaje sobie sprawę, że nasza strona internetowa była dostępna za pośrednictwem Twojego adresu IP. Używanie czcionek Google Web jest robione w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej wtyczki. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) DSGVO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Twój komputer używa standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce prywatności Google pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/.

Analiza statystyk

Logi serwera – Jak każdy serwer internetowy tak i ten na którym jest ta strona gromadzi logi dotyczące odwiedzin witryny, celem administrowania strony i jej dostępności.

Google Analytics – Ten serwis zbiera dane statystyczne na temat odwiedzin strony w celu optymalizacji tej strony internetowej wykorzystując narzędzia Google Universal Analytics.

Wykorzystanie tego narządzenia odbywa się z zasadami ochrony prywatności, które dostępne są pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/.

Istnieje możliwość zablokowania narzędzia Google Universal Analytics, zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Dokładne szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach Google Analytics znajdują się pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Funkcje społecznościowe

Serwis zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych Facebook, Youtube, Vimeo, Google+, LinkedIN,Twitter czy Instagram.

Niezależnie od posiadania profilu u danego usługodawcy serwisy społecznościowe mogą zintegrować przeglądarkę ze stroną i zbierać informacje o adresie IP.
W przypadku posiadania profilu społecznościowego i zalogowania się do serwisów społecznościowych, serwisy te mogą przyporządkować wizytę na tej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Polityka prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych jest zawarta na stronach:
• Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
• Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

• Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
• Twitter – https://twitter.com/en/privacy,
• LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki.

Niniejsza Polityka dotyczy plików “cookies” i odnosi się do stron internetowych serwisu promocyjnefilmy.pl, którego operatorem jest MafoxVision zwanych dalej Stronami Internetowymi.

Czym są pliki Cookies:

Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.

DO CZEGO UŻYWANE SĄ PLIKI “COOKIES”?

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
  • oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

RODZAJE PLIKÓW COOKIES
W ramach Stron Internetowych stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, np. przydatne do oceny skuteczności danego kanału pozyskiwania klientów,

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

CZY PLIKI “COOKIES” ZAWIERAJĄ DANE OSOBOWE?
Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe w postaci numeru IP, których jednak z uwagi na wykorzystanie zanonimizowane Administrator nie zapisuje i nie wykorzystuje.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Marcin Foszczka MAFOX VISION, z siedzibą w Krakowie,

GDZIE PRZECHOWYWANE SĄ PLIKI COOKIES
Pliki cookies przechowywane są w przeglądarce użytkownika. Administrator nie zapisuje ich na swoich serwerach.

USUWANIE PLIKÓW “COOKIES”
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików “cookies”, może uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Administratorem danych osobowych niniejszej polityki prywatności jest właściciel tej witryny: Marcin Foszczka MAFOX VISION z siedzibą w Krakowie, NIP 679 247 90 55
Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak zgody może spowodować niedogodności w korzystaniu z serwisu lub usług a brak podania danych koniecznych do wykonania usługi uniemożliwi zrealizowanie umowy i wykonanie usługi. W sprawach dotyczących zapytania, wniosku, skargi dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych można skontaktować się z administratorem wysyłając email na adres: biuro@mafoxvision.pl
W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia, przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań, wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Możesz wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.
W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Chronimy Twoje dane podejmując wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. W tym celu podjęliśmy odpowiednie kroki techniczne i organizacyjne. Dzięki nim chronimy Twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, zniszczeniem i rozpowszechnieniem. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi prawne, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych oraz na żądanie o podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. sądom).

Ponadto w niektórych przypadkach odbiorcami danych są firmy technologiczne, z których aplikacji i wtyczek korzysta ten serwis np.takie które wykorzystują pliki cookies lub inne podobne technologie, zbierające informacje o zachowaniu użytkownika na stronach internetowych.

Poniżej lista aktualnych odbiorców danych.

O zasadach wykorzystywania przez te podmioty plików cookies lub innych podobnych technologii, a także o stosowanych mechanizmach opt-out (wycofania zgody), można przeczytać w ich politykach prywatności (cookies) znajdujących się na stronach internetowych, do których linki znajdują się poniżej.

Disqus – https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy

Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/update

Gravatar – https://automattic.com/privacy/

Google+ (Google.com)  – https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Web Fonts (Google.com)- https://www.google.com/policies/privacy/.

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

iThemes Security – https://ithemes.com/privacy-policy/

LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

OVH – https://www.ovh.pl/ochrona-danych-osobowych/

Twitter – https://twitter.com/en/privacy,

Youtube – (Google.com) – https://policies.google.com/privacy?pl

Vimeo – https://vimeo.com/privacy

wFirma – https://wfirma.pl/rodo

Dane przetwarzamy od momentu udzielenia odpowiedniej zgody do momentu jej odwołania/żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych/żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez ich właściciela.

Dane związane bezpośrednio z wykonaniem usługi będą przetwarzane przez okres 5 lat od ostatniego zarejestrowanego skorzystania z usług firmy MAFOX VISION lub do czasu cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu.