25 sierpnia, 2023

Filmy promocyjne – poradnik dla początkujących

kamera

FILMY PROMOCYJNE – KREACJA I VIDEO MARKETING

Zapytanie ofertowe

Cały proces produkcji filmu promocyjnego rozpoczyna pierwsze zapytanie o jego stworzenie.

Zazwyczaj jest to pytanie o koszt filmu. Jeśli w zapytaniu zawarte są szczegóły istotne dla wyceny to odpowiedź zwrotna z kosztem wykonania filmu będzie bardzo szybko. Często w przedstawieniu oczekiwań względem filmu pomocne są przesłane przykłady podobających się filmów. 

Jeśli szczegółów brak to dopiero po doprecyzowaniu można będzie odpowiedzieć na zapytanie , gdyż koszt filmu jest ściśle związany z zaawansowaniem prac przy filmie koniecznych dla osiągnięcia założonego celu i różni się ze względu na ogrom czynników wpływających na produkcję filmu.

Dlatego zanim nastąpi zapytanie o cenę dobrze jest ustalić określoną strategię marketingową dotyczącą produkcji filmu , która pomoże w określeniu jaki film ma przekazywać komunikat oraz w wybraniu odpowiedniego stylu przekazu (np. wideo wizytówka, animacja reklamowa itd.).

Strategia video marketingu

Przygotowanie odpowiedzi na pytania związane ze specyfiką filmu i jaką film ma pełnić rolę jest to tak naprawdę najważniejszy etap produkcji filmowej, który decyduje o wyglądzie , przeznaczeniu i odbiorze samego filmu.

Dlatego zanim rozpoczniemy realizację nagrań video powinniśmy znać odpowiedzi na takie pytania jak:

 • Jaki jest cel filmu ?

Każdy dobrze zrobiony film umieszczony na stronie internetowej przedsiębiorstwa wzmaga zaufanie do firmy i podnosi jej prestiż, więc chęć stworzenia filmu o firmie, produkcie, usłudze może być celem samym w sobie, który przyniesie pozytywny skutek.

Jednak od strony marketingowej najlepiej kiedy celem filmu jest skonkretyzowane działanie ukierunkowane na klienta np. zbudowanie świadomości marki, poznanie zalet produktu, przedstawienie sposobów działania produktu lub usługi, zbudowanie wizerunku firmy lub poszerzenie grupy odbiorców.

 • Jaki jest marketingowy przekaz ?

Zanim wybierzemy jedną z artystycznych form filmowych powinniśmy na wstępie założyć kto będzie odbiorcą, jaką film ma przedstawiać treść i jaki nieść ze sobą komunikat. Przykładowo jaką korzyść będzie miał klient z tego, że wybierze zamiast konkurencyjnego reklamowany w filmie produkt lub jak będzie odbierał promowaną firmę po obejrzeniu filmu.

 • Jaki ma być nastrój filmu ?

poważny, dynamiczny i pełen energii, wzniosły ?

 • Jaki będzie wyznacznik sukcesu filmu ?

Film promocyjny jako fragment promocji nie jest gwarantem sukcesu całości działań marketingowych, ale dobrze jest założyć co powinno być wyznacznikiem sukcesu samego filmu np.. wzrost polubień strony na facebooku, zwiększenie rozpoznawalności marki, wzrost zaufania do firmy, wzrost sprzedaży produktu czy nawet wzrost wyświetleń samego filmu ?

 • Jaki jest budżet przeznaczony na film ?

W przypadku ograniczonego budżetu nie można zaangażować całej gamy dostępnych filmowych form i możliwości technicznych przy produkcji filmu, które zwiększają koszt produkcji jak np. timelapse, hyperlapse, ujęcia lotnicze, wynajem kranu kamerowego , wynajem studia filmowego, animacje 2d, animacje 3d, udział aktorów itp. Jednak można wybrać te najbardziej pasujące do specyfiki działalności firmy oraz wcześniej określonych założeń marketingowych i stworzyć wartościowy film promocyjny.

 • Jakie film ma mieć parametry techniczne ?
 • Miejsce wyświetlania filmu

W pierwszej kolejności powinniśmy ustalić gdzie będzie emitowany film. Trzeba mieć jednak na uwadze, że w przypadku telewizji i kin koszt wszelkiego rodzaju potrzebnych licencji jest dużo wyższy. Również sposób przekazywania materiału jest ściśle określony i wymaga dodatkowego czasu i nakładu pracy związanego z konwersją wynikowego materiału filmowego na ściśle określoną w specyfikacji kina czy telewizji. Natomiast w przypadku telebimu należy mieć na względzie niestandardowe rozdzielczości i proporcje obrazu w których będzie wyświetlany materiał.

 • Rodzaj filmu

Następnie wybieramy pasującą do naszych założeń formę, technikę i styl filmu. Wybieramy czy ma być to w całości animacja , czy w głównej mierze film nagrywany kamerami czy film poklatkowy składający się ze zdjęć. Wybór możliwości jest ogromny, ale tylko określony styl przyniesie dobry rezultat , gdyż będzie pasował znacznie lepiej niż pozostałe do konkretnej strategii i założeń marketingowych. Dla lepszego rozeznania dobrze jest oglądnąć różnego rodzaju spoty filmowe na internecie aby wybrać styl pasujący do gustu i założeń marketingowych.

 • Jak wygląda scenariusz ?

Znając odpowiedzi na powyższe pytania można przystąpić do napisania zarysu scenariusza filmu. Jednak nie chodzi tu o prawdziwy filmowy rozbudowany scenariusz jaki stosuje się przy filmach fabularnych, ale może to być nawet krótka lista z kolejnością zdarzeń w filmie, informacją jak długi ma być film i co zawierać. Takie informacje zawarte w zapytaniu o film pomogą w szybkiej wycenie oraz wspólnym doborze filmowych środków.

Na podstawie zapytania zawierającego zarys scenariusza firma produkcyjna może wstępnie określić takie elementy jak poniżej i ustalić koszt filmu:

 • konieczny do nagrań sprzęt filmowy ,
 • ile wymaga dni zdjęciowych,
 • czy będą potrzebne lokacje do wynajęcia
 • konieczność wynajmu studia zdjęciowego
 • konieczność zatrudnienia aktorów,modeli,statystów
 • rodzaj i ilość uzupełniających animacji np. demonstracja działania produktu, mapa czy animowane napisy.
 • czy potrzebny jest lektor,
 • rodzaj podkładu muzycznego np.. muzyka z licencją zakupioną z bazy lub specjalnie skomponowana muzyka na potrzeby filmu

Trzeba nadmienić ,że nie należy się obawiać, że scenariusz będzie ograniczał możliwość zmian. Scenariusz może, ale nie musi stanowić sztywnych ram. Jest to tylko punkt wyjścia do produkcji filmu, który ma pomóc w jego realizacji. Scenariusz możemy wspólnie skorygować na taki, którego koncepcja artystyczna będzie zgodna z założonym budżetem lub innymi przesłankami wymuszającymi konieczne zmiany. Scenariusz może także ulec dodatkowej modyfikacji zarówno podczas ustaleń na wizji lokalnej jak i podczas samych nagrań a nawet na montażu ze względu na konieczność dopasowania ujęć do muzyki itp.

PRODUKCJA FILMÓW

Ze względu na to ,że proces produkcji filmu tworzonego z nagrań video przebiega trochę inaczej niż proces produkcji animacji tutaj skupimy się na nagraniach a powstawanie animacji omówimy w osobnym artykule.

PREPRODUKCJA FILMU

 • Umowa i wpłata zaliczki

Po wspólnych ustaleniach i akceptacji propozycji dotyczących wyglądu, stylu filmu oraz akceptacji kosztów, podpisaniu umowy i wpłacie zaliczki rozpoczynamy techniczną pracę nad filmem.

Z reguły na początku dobieramy pasujący podkład muzyczny pod charakter filmu lub animacji reklamowej chyba, że muzykę do filmu będzie tworzył kompozytor.

Wizja lokalna

W dniu zdjęciowym będziemy się skupiać przede wszystkim na samym filmowaniu i nie będzie zbyt wiele czasu na rozeznanie w terenie nagrań.

Dlatego często zanim nastąpią główne nagrania , wcześniej przeprowadza się tzw. wizję lokalną miejsca nagrania podczas której omawiane są wszystkie niezbędne techniczne szczegóły produkcji.

Tworzymy własną dokumentację otoczenia na potrzeby przyszłych ujęć, które pomogą zapamiętać charakter nagrywanego miejsca, wielkość pomieszczeń, jakie jest naturalne oświetlenie oraz rozmieszczenie przedmiotów i jakiego rodzaju oświetlenia i dodatkowych akcesoriów filmowych będziemy potrzebować podczas nagrań a nawet określamy drogę słońca jeśli wymaga tego scenariusz np.. nagranie zachodu/wschodu słońca za budynkiem.

 

Określamy również możliwości ewentualnego podpięcia się do zasilania, miejsce przechowania sprzętu, czy miejsce parkingowe. 

Jeśli istnieje taka potrzeba to planujemy też wspólnie awaryjne lokalizacje zapasowe oraz ewentualne alternatywne terminy dni zdjęciowych.

Dobrze jest też ustalić i omówić szczegóły dotyczące wymaganych zezwoleń na wejście na teren zakładu , koniecznych zgód na wykorzystanie wizerunku , czy zaznaczyć miejsca w których obowiązuje strój roboczy itp.

Shooting Board

 

Na podstawie dokumentacji i notatek zebranych podczas wizji lokalnej robimy wewnętrzną listę ujęć zawierającą wielkość planu, wstępne miejsce ustawienia kamery dla wybrania najlepszego kadru, określamy długość trwania poszczególnych ujęć.

Montaż wstępny

Z nagrań i zdjęć próbnych (wykonanych smartfonem i konsumencką kamerką) podczas wizji lokalnej montujemy wstępną wizualizację przyszłych ujęć pasującą do wcześniej wybranego podkładu muzycznego.

Shooting board i montaż wstępny ma pomóc w realizacji filmu, jednak nie są to sztywno określone ramy, gdyż z różnych praktycznych względów mogą się one zmodyfikować podczas dnia zdjęciowego ale bez takiego planu czas nagrań mógłby ulec znacznemu wydłużeniu.

Przygotowanie lokacji.

Przed nadejściem dnia zdjęciowego dla najlepszego efektu powinno się odpowiednio przygotować miejsce zaplanowanych nagrań.

O ile w przypadku sceny w teatrze czy studiu zdjęciowym firma zamawiająca film może zdać się w całości na przygotowaną scenografię o tyle na miejsca nagrań należące do przedsiębiorstwa zespół filmowy nie ma bezpośredniego wpływu.

Dlatego przygotowanie każdego miejsca które będzie odgrywać scenę filmu powinno się zaplanować wcześniej.

Niezależnie czy jest to biuro handlowe, pokój prezesa czy hala produkcyjna dobrze jest:

 • usunąć wszystkie zbędne elementy
 • dodać elementy które powinny wejść na pierwszy plan np. reklamowane produkty lub broszury , katalogi, kalendarze, szyldy z logo firmy, ubrania firmowe, hasła itp..
 • w miarę możliwości usunąć elementy z logo firm trzecich nie związanych z firmą którą promujemy
 • zadbać o to,aby wszystkie osoby które nie mają statystować w filmie nie wchodziły w dniu nagrań na plan a także o to,żeby osoby które mają znaleźć się w kadrach filmu miały odpowiednie ubranie zgodne z wymaganiami bhp lub standardami ustalonymi w firmie

PRODUKCJA FILMU

 1. Przygotowanie sprzętu filmowego i liczebność ekipy filmowej.

Sprzęt filmowy stanowić może pojedynczy statyw z kamerą ale też nagrywane pomieszczenie może zamienić się w prawdziwy plan filmowy z ogromnym kranem, wózkiem scenicznym poruszającym się po rozłożonym torze jazdy, z kilkoma aparatami rozmieszczonymi na sliderach ze sterowaniem elektronicznym, monitorami poglądowymi i całą ekipą techniczną pracującą przy produkcji.

Chociaż ujęcia w gotowych filmach promocyjnych z reguły trwają bardzo krótko to rozłożenie, przygotowanie i rozstawienie sprzętu, ustawienie odpowiednich pierwszych kadrów oraz samo nagranie niezależnie czy jest to duży plan czy pojedynczy sprzęt filmowy zawsze zajmuje bardzo dużo czasu. Dlatego poza wyjątkowymi przypadkami nie liczy i nie planuje się godzin pracy tylko całe dni zdjęciowe.

Natomiast dobór środków zawsze jest proporcjonalny do budżetu, celu i zamierzonego efektu,więc raczej rzadko wykorzystuje się duży rozmach przy filmach promocyjnych skierowanych do internetowych odbiorców.

To co zostanie użyte podczas produkcji ma ścisłe uzasadnienie i jak wszędzie występuje zasada im mniej zbędnego sprzętu tym lepiej dlatego bardzo często przy takich produkcjach wystarczy podstawowy sprzęt i jedna czy dwie doświadczone osoby specjalizujące się w tworzeniu filmów z przeznaczeniem na internet.

Czasami jednak nie można zrezygnować ze specjalistycznego sprzętu i jego obsługi technicznej, gdyż inaczej nie byłoby możliwości zarejestrowania odpowiednich ujęć.

Poniżej przykładowe filmy różniące się typem produkcji,ilością sprzętu i ilczebnością ekipy:

 • One Man Crew – jednoosobowa „ekipa” filmowa.

Nagrania video na spot na wyświetlacz dla restauracji fast food w centrum handlowym wykonał w całości wyłącznie jeden operator z aparatem, przenośnym światłem led i sliderem manualnym.

W postprodukcji do ujęć video zostały dodane animacje.

 • Dwuosobowa ekipa filmowa
Całą ekipę filmu promocyjnego dla firmy z branży narzędziowej stanowiły dwie osoby z aparatami, gimbalami, dronem i innymi akcesoriami filmowymi. Do oświetlenia wykorzystano dwa fotograficzne softboxy i mocną lampę LED. W procesie produkcji filmu wykorzystano animację oraz zaawansowaną postprodukcję
 • Liczna ekipa ze sprzętem filmowym
 

Film dla firmy transportowej nagrywany w różnych lokalizacjach z liczną ekipą i sprzętem filmowym typu: duży dron z kamerą 4k, duży kran kamerowy, slider z napędem elektrycznym, kamera nagrywająca w 240 klatkach na sekundę , dwie lustrzanki. Jako statyści grali w filmie zarówno kierowcy jak i pracownicy biurowi.

W filmie użyto techniki filmu poklatkowego typu timelapse, oraz hyperlapse a także technologię HDR Video.

Wykorzystany również został podkład lektorski, green screen i zaawansowana postprodukcja min. kluczowanie green screena, cyfrowo odtworzone animacje na monitorach, zamiana dnia na noc, stabilizacja, korekcja kolorów.

 • Bardzo duża ilość sprzętu filmowego.

Ogromnym wyzwaniem było stworzenie filmu z prawie rocznej budowy fabryki w taki sposób aby z bliska oddać cały klimat budowy a równocześnie nie znudzić i nie zatracić filmowej dynamiki.

Często w tym samym czasie były wykonywane prace w różnych miejscach placu budowy. Chcieliśmy jak najwięcej pokazać w odpowiedni sposób, więc nagrywanie nie odbywało się wyłącznie w trybie poklatkowym z jednego miejsca ale było połączeniem różnych technik i możliwości filmowych oraz nagrywane z różnych miejsc na placu budowy.

Korzystaliśmy przy tym projekcie z bardzo wielu różnych kamer i aparatów (2 x Canon C100, Sony FS700, 3xPanasonic GH4, Sony A6300, Sony a5100,Sony RX100M2,Canon 5DM2, Canon600D, Canon 550D,Nikon D600) oraz dodatkowych akcesoriów filmowych np. 9 metrowy kran kamerowy, kilka dronów, slidery z napędem elektrycznym, głowica obrotowa 360, ręczny steadycam, duży dwuręczny oraz mały jednoręczny gimbal i inne akcesoria filmowe

Troszkę więcej o sprzęcie filmowym – co to i po co , czyli przykłady użycia odpowiedniego sprzętu filmowego pomagającego osiągnąć zamierzony efekt: 

 • Stabilizatory obrazu

Płynne wejście do fabryki z szybkim przejściem pomiedzy regałami uzyskaliśmy w ten sposób,że operator przebiegał pomiędzy regałami z zamontowanym aparatem na gimbalu, który stabilizował całe ujęcie.

Efekt przyspieszonego, bardzo stabilnego przejścia pomiędzy pomieszczeniem biurowym a halą produkcyjną udało się uzyskać dzięki odpowiednio skonfigurowanemu gimbalowi z aparatem wykonującym zdjęcia co sekundę.

 • Aparat i zdjęcia poklatkowe

Nagranie kilkusekundowego ujęcia wschodu słońca powstawało nieprzerwanie od godziny 5 rano do godziny 14 po południu kiedy słońce pojawiło się w docelowym miejscu tuż nad budynkiem. Zdjęcia poklatkowe zostały wykonane aparatem Canon Eos 550D.

 • Slider z napędem elektronicznym

Elektroniczne slidery wyposażone w napędy krokowe pozwalają na zaprogramowanie stałej odległości (z precyzją do kilku mm) i prędkości z jaką będzie przesuwała się kamera po szynie.Pozwalają na uzyskanie ciekawego efektu delikatnego i jednostajnego przesuwu kadru niemożliwego do osiągnięcia manualnie.

Poniżej przykłady kilku nagrań z użyciem sliderów z napędem elektrycznym.

 • Kompaktowe kamery i aparaty

Zaletą małych kompaktowych kamer i aparatów jest to,że bez specjalnego przygotowania można w dowolnym momencie łatwo je zamontować w miejscach w których rozstawienie większych kamer sprawiałoby trudności.

W jednym z filmów tuż po ujęciach z góry jadącej kolumny samochodów dodaliśmy ujęcie odbijającego się słońca na masce samochodu.

Ujęcie to nagrane zostało już na parkingu za pomocą małej kamerki Handycam Sony przyczepionej do maski samochodu a pojazd faktycznie przejechał tylko kilka metrów.  

Podobnie praca łyżki koparki została nagrana za pomocą bardzo małego aparatu Sony RX100M2 

 • Kran kamerowy

Krany kamerowe poprzez zwiększenie zasięgu ramienia z kamerą pozwalają w jednym płynnym ruchu umieścić w kadrze szeroki zakres sceny i wzmocnić wrażenie głębi obrazu. Ze względu na możliwość stworzenia widoku z bardzo wysokiej perspektywy często są też wykorzystywane zastępczo w miejscach w których nie ma możliwości użycia dronów.

 • Dron

Różnego rodzaju oktokoptery, quadrokoptery, hexacoptery, hellicamy itp. zwane powszechnie dronami są używane do filmowania ujęć „z lotu ptaka”. Pozwalają przedstawić w ciekawy sposób jadącą kolumnę samochodów czy budynek lub duży obszar z unikatowej perspektywy.

 • Oświetlenie
  W salonie fryzjerskim było dosyć ciemne i nie sprzyjające dla kamer oświetlenie, więc, żeby maksymalnie podrasować wygląd miejsca nagrywaliśmy za pomocą specjalnego oświetlenia filmowego nie powodującego migotania – mocnych lamp ARRI, Kinoflo a dodatkowo część nagrań była stworzona jako sekwencja zdjęć w RAWach (.DNG) za pomocą kamery BlackMagic CinemaCamera 2,5k

ML HDR VIDEO

Kilka lat temu w wysokobudżetowych produkcjach używało się kamer filmowych zapisujących film jako sekwencję zdjęć w formacie RAW z bardzo dużą rozpiętością tonalną. Każda poszczególna klatka filmu jest cyfrowym negatywem, które można podobnie edytować jak zdjęcia RAW z aparatu.

Użycie kamer filmowych i związana z tym specyfika pracy mogła nawet kilkukrotnie zwiększyć budżet całego filmu, ale istniały sposoby na radzenie sobie z trudnymi warunkami oświetleniowymi bez drastycznego zwiększenia kosztów filmu.

Przykład:

W jednym z filmów mieliśmy do nagrania nowoczesne biuro firmy znajdujące się w przestronnym budynku na terenie Krakowa. 

W przypadku standardowego nagrywania przy kadrze zawierającym duże przestronne okna – przestrzeń za nimi byłaby prześwietlona i nie byłoby nic widać za oknem.

Jednak ze względu na to, że biuro było ciekawie umiejscowione a za oknem była zieleń z Wawelem w tle chcieliśmy ten klimat oddać w filmie równocześnie nie zwiększając jego budżetu. Do ujęć wykorzystaliśmy aparat Canon z zainstalowanym Magic Lantern i specjalnym trybem nagrywania HDR VIDEO. Dzięki czemu równocześnie dobrze widoczne jest wnętrze jak i widok za oknami.

2. Dzień zdjęciowy – nagrywanie ujęć.

Dzień zdjęciowy to moment w którym powinniśmy mieć ustalony scenariusz i plan ujęć. Na podstawie informacji zawartych w scenariuszu i planu ujęć dokonujemy doboru odpowiedniego sprzętu filmowego oraz obsługującej go ekipy i możemy skupić się wyłącznie na nagraniach i ciekawych kadrach.

Czas nagrań jednego dnia zdjęciowego zajmuje minimum kilka godzin a z reguły trwa dłużej.

3. MONTAŻ FILMU

Przygotowanie do montażu.

 • Zebranie materiału od Klienta.

Oprócz ujęć nagranych podczas dni zdjęciowych konieczne do wykonania filmu są niektóre graficzne materiały firmowe jak np.. aktualne logo firmy najlepiej w formacie wektorowym. Dla zachowania zgodności graficznych elementów filmu z obecnie obowiązującą szatą graficzną bardzo pomocne mogą być wszelkiego rodzaju foldery , ulotki czy inne firmowe materiały graficzne i zdjęciowe.

 • Backup surowego materiału

Zgranie materiału z kart pamięci oraz stworzenie zapasowej kopii całości materiału przeznaczonego do montażu filmu.

 • Przeglądanie nagrań

Na przeglądanie ujęć przeznacza się dokładnie tyle samo czasu ile czasu zajmuje nagrany materiał łącznie. Przykładowo z jednego 5 godzinnego dnia nagrywanego trzema kamerami jest 15 godzin materiału, który trzeba bardzo dokładnie przeglądnąć zapisując odpowiedni timecode do późniejszej selekcji. Taka praca potrafi zająć nawet kilka dni.

 • Selekcja materiału do montażu

Odrzucamy zbędne klipy i w folderach selekcjonujemy klipy i pozostałe materiały wybrane na podstawie wcześniejszych oznaczeń.

 • Transkodowanie

Większość kamer nagrywa w formatach bardzo mocno skompresowanych, które są bardzo mało wydajne podczas montażu i sprawiają trudności w kolorkorekcji. Aby poprawić płynność edycji i zdatność materiału dla korekcji kolorów należy te nagrania przetranskodować do przeznaczonych do tego celu kodeków edycyjnych.

 • Założenie projektu i segregacja tematyczna

Zakładamy projekt w programie montażowym wraz z segregacją tematyczną nagrań w odpowiednich folderach.

 • Synchronizacja nagrań audio/video

W przypadku nagrywania wydarzenia kilkoma kamerami z różnych kątów widzenia konieczna jest późniejsza synchronizacja wszystkich kamer w programie montażowym. Dodatkowo synchronizuje się dźwięk nagrywany na zewnętrznym urządzeniu z nagrywanym obrazem z różnych kamer.

 • Wykonanie kopii bezpieczeństwa

Tymczasowo kopiujemy początkowe ustawienia projektu i wszystkie zawarte w nim pliki na zewnętrzne urządzenie.

Montaż właściwy … czyli odpowiednia edycja filmu i budowanie emocji

Montaż z technicznego punktu widzenia to po prostu przycinanie i wstawianie odpowiednich ujęć w odpowiednie miejsca często odpowiednio je dopasowując do podkładu muzycznego.

Słowo „odpowiednie” jest tu bardzo istotne , gdyż podobnie jak zamieszczone w książce opowiadanie chociaż składa się z określonego ciągu znaków to dopiero logiczny dobór odpowiednich wyrazów i wynikający z tego przekaz stanowi o wartości książki tak odpowiedni dobór ujęć stanowi o mocy przekazu filmu i tworzy zgodną z założeniami historię wpływającą istotnie na odbiór filmu. Sposób odbioru filmu wpływa także na odbiór treści w nim przedstawionych na przykład na odbiór przedsiębiorstwa, produktu lub usługi, które chce się tym filmem wypromować. Dlatego trzeba mieć na uwadze, że program montażowy to tylko narzędzie i nie wystarczy umieć posługiwać się programem montażowym ale należy myśleć obrazem i potrafić zmontowanym filmem wywoływać właściwe emocje.

POSTPRODUKCJA FILMOWA

Często postprodukcją jest nazywana cała faza powstawania filmu po okresie zdjęciowym wliczając w to sam montaż obrazu i dźwięku. Jednak właściwszym znaczeniem jest poprawa już zmontowanego obrazu z dodaniem różnego rodzaju elementów graficznych i dźwiękowych oraz ubarwieniem audiowizualnym całego filmu.

Do postprodukcji wlicza się także cała gama efektów wizualnych ukrywających lub zmieniających wygląd różnych obiektów, które nie powinny być widoczne takimi jakie zostały nagrane w rzeczywistości.

Przykładowo mogą to być takie prace na zmontowanym materiale filmowym zmiana numerów rejestracyjnych samochodów, usunięcie logo firm trzecich, wyczyszczenie przestrzeni ze zbędnych rzeczy, poprawa wyglądu przedmiotów (np. usunięcie rdzy, „załatanie” dziury w oknie), zaawansowana korekcja kolorów i tonowanie, nadanie stylu filmowi, kluczowanie green screena, dodanie świateł, zamiana dnia na noc, dodanie efektów dźwiekowych i różnego rodzaju efektów wizualnych itp.

Konieczność wykonania konkretnych czynności związanych z postprodukcją jest ustalona wcześniej w scenariuszu i zaplanowana w budżecie filmu lub wykonywana na polecenie zleceniodawcy jako dodatkowe zlecenie do filmu zwiększające jego koszt.

Poniżej opis kilku opcjonalnych elementów postprodukcji filmowej w kolejności w jakiej najczęściej wykonywane są prace.

Korekcja i stabilizacja zdjęć poklatkowych (TIMELAPSE / HYPERLAPSE)

Dla zobrazowania powolnych zjawisk (np. budowa budynku, praca maszyny w dłuższym okresie czasu , wschód słońca itp.) stosuje się technikę filmów poklatkowych pozwalającą przyspieszyć ruch tzw. timelapse, czyli wykonywanie zdjęć co określony interwał czasowy.

Odmianą jest tzw. hyperlapse ,czyli metoda tworzenia filmów poklatkowych poprzez przemieszczanie aparatu i wykonywanie kolejnych zdjęć na dużym dystansie a następnie łączenie ich w ujęcie filmowe i stabilizację w postprodukcji.

Proces wykonywania filmów poklatkowych jest bardzo czasochłonny podczas samej produkcji oraz wymaga bardzo dużego nakładu czasu pracy w postprodukcji.

Każde z setek i tysięcy zdjęć wykonanych podczas danego wydarzenia należy cyfrowo wywołać , dopasować odpowiednią ekspozycję do zmieniających się w czasie warunków otoczenia, wykadrować, połączyć w ujęcie filmowe w programie montażowym, usunąć ewentualne migotanie obrazu oraz odpowiednio wystabilizować całe ujęcie.

Przykładowe nagranie hyperlapse i stabilizacja ujęcia. 

Przejazd samochodu dostawczego firmy transportowej został nagrywany za pomocą techniki hyperlapse poprzez zamocowanie aparatu na masce podążającego za nim samochodu i wykonaniu zdjęć interwałowych (poklatkowych). Ze względu na bezpieczeństwo do aparatu nie montowaliśmy dodatkowego gimbala , więc film złożony z wykonanych w ten sposób zdjęć bardzo się trząsł. Dopiero po pracochłonnej stabilizacji w postprodukcji można było uzyskać satysfakcjonujący efekt.

Oczyszczanie i ubarwianie filmu ( Keying+Mattepainting )

W niektórych przypadkach kiedy jest to konieczne lub uzgodnione w budżecie można zająć się jednym z najtrudniejszych etapów całej postprodukcji. Jest to tworzenie niewidocznych dla widza efektów wizualnych zaplanowanych i wycenionych w budżecie filmu jak np. usuwanie niechcianych elementów, poprawianie starych rzeczy np. zardzewiała brama obrośnięta trawą, usunięcie/zmiana tablic rejestracyjnych, podmiana lub usunięcie niektórych napisów ,usunięcie rzeczy których z różnych względów nie udało się zabrać podczas przygotowania sceny przed filmowaniem, dodanie banerów czy szyldów których nie było w rzeczywistości, kluczowanie green screena itp.

Przykłady:

Zachód słońca nagrywany był na tle budynku przy którym znajdowali się pracownicy fabryki, ekipa budowlana oraz ekipa filmowa a po drodze przejeżdżały samochody. W postprodukcji teren sprzed budynku został oczyszczony oraz została dodana korekcja barwna wzmagająca efekt zachodzącego słońca. 

Usunięcie płachty. 

Nagrywanie z drona ze względów logistycznych odbywało się w momencie kiedy na budynku trwały jeszcze prace konserwacyjne i była zawieszona płachta. Ujęcie to miało jednak być ujęciem finalnym całego projektu więc płachta została usunięta w postprodukcji

Przejazd nocny samochodu nagraliśmy na postoju na parkingu w dzień wykorzystując Green Screen. Następnie dodaliśmy odpowiednią kolorystykę w postprodukcji , zasymulowaliśmy nagrywanie samochodu w ruchu, czyli dodaliśmy małe trzęsienie kamery z lekkim rozmazaniem obrazu. Następnie podstawiliśmy klip jako tło przejazdu za szybą. W ten sposób zamieniliśmy statyczne nagranie w dzień na nocny przejazd samochodu. 

Efekty video ( VFX )

Jeśli już mamy ustalony wstępny wygląd filmu możemy dodać efekty filmowe wzbogacające odbiór. To czy i w jakiej ilości je zastosujemy zależy od przeznaczenia filmu. Czasami jednak dodawanie różnego rodzaju widocznych efektów filmowych jest wręcz niewskazane gdyż psuje końcowy efekt.

Korekcja barwna i tonowanie (color correction & color grading)

Po ustawieniu ujęć na timeline można zająć się zaawansowaną korekcją barwną filmu. W pierwszej kolejności dopasowuje się właściwy balans bieli,kontrast, korekcje jasności oraz cieni. Następnie przystępuje się do tonowania filmu aby nadać pożądany odcień i tzw. filmowy wygląd (film look) wyzwalający u widza konkretne emocje.

Ruchoma grafika (motion design)

Informacje, które mają być przekazane w filmie możemy podkreślić i wyeksponować dodając wszelkiego rodzaju animacje jak np. animowane mapki, wszelkiego rodzaju animowaną infografikę z danymi liczbowymi np. diagramy, wykresy, ruchome podpisy przyczepione do poruszających się obiektów tzw. call-outs itp.

Tytuły i podpisy (Titles, Lower Thirds, Subtitles)

Jest kilka rodzajów napisów w filmach. Niektóre z nich są dodawane w postaci graficznych plansz oddzielających poszczególne etapy filmu , inne tworzone są jako podpisy pod wypowiadającymi się osobami tzw. Lower Thirds, są też napisy stanowiące tekst narracji lub tłumaczenie lektora na inny język.

Efekty dźwiękowe (sound design)

Oprócz efektów wizualnych czasami do filmu wprowadzane są różnego rodzaju efekty dźwiękowe mające kształtować nastrój ,wzmagać emocje, czy imitując odgłosy otoczenia zawartego w filmie kreować przestrzeń.

Nagranie lektorskie (voice over)

Przekazujemy wersję z naniesionymi na obraz znakami wodnymi do zaakceptowania i odesłania zwrotnie skryptu (tekstu dla lektora) zgodnego z czasem filmu.

Tekst który ma być uzupełnieniem filmu i jego głosową narracją zawsze przygotowuje firma która zleca film, gdyż sama najlepiej wie jakie informacje dodatkowe chce tym tekstem podkreślić i przekazać.

Poniżej przykładowy film z narracją lektora tle. 

Należy przy tym zaznaczyć, że nagranie tekstu przez lektora jest jednorazowe a każda ewentualna późniejsza zmiana tekstu i konieczność jego przeczytania wiąże się z ponownym wynajęciem studia nagrań, postprodukcją i synchronizacją dźwięku, kolejnym nagraniem i koniecznością ponownej opłaty.

Po otrzymaniu skryptu, jego przeczytaniu przez lektora i późniejszym zsynchronizowaniu z obrazem, przesyłamy film wraz z dogranym w studiu nagraniem lektorskim.

DOPEŁNIENIE FORMALNOŚCI

Zatwierdzenie filmu i opłacenie faktury końcowej.

Najczęściej firmy produkujące filmy przekazują wersję ze znakami wodnymi do zatwierdzenia i po akceptacji ostatecznej wersji filmu wysyłają końcową fakturę do opłacenia.

Przekazanie gotowego filmu.

Po zatwierdzeniu filmu i zaksięgowaniu wpłaty za fakturę końcową przekazujemy link do pobrania filmu w wysokiej jakości bez znaków wodnych

Video marketing

W momencie przekazania filmu praca nad produkcją została zakończona.

Zaczyna się kierowanie „życiem” filmu promocyjnego.

To gdzie film może być emitowany zależy nie tylko od możliwości technicznych i finansowych ale również od umówionych i nabytych licencji.

Jednak sposób wykorzystania najefektywniejszego narzędzia marketingowego jakim jest video marketing należy do firmy zlecającej produkcję filmu.

Tu zaczyna się już szeroki temat prowadzenia skutecznego video marketingu.

Podsumowanie.

Powyższy artykuł opisuje tzw. workflow produkcji filmów promocyjnych, który może się różnić w zależności od podejścia a także wielkości wykonawcy (np. duże studio filmowe lub freelancer).

Celem tego artykułu nie jest konkretna instrukcja lecz zwrócenie uwagi na ważniejsze elementy dotyczące tworzenia filmów promocyjnych, jakże istotnych w video marketingu marki.

Mam nadzieję, że również daje choćby mały impuls do działania niezależnie czy jesteś marketerem, czy prowadzisz mały biznes czy budujesz osobistą markę i myślisz o video marketingu dla swojej branży. Powodzenia! 🙂 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn