Filmy poklatkowe

Filmy poklatkowe (timelapse) pozwalają na uzyskanie efektu przyspieszenia czasu, lepszego zaobserwowania zmiennych warunków atmosferycznych oraz wolno zachodzących procesów produkcyjnych  i budowlanych.

filmy poklatkowe
filmy poklatkowe

Wśród różnych możliwości zastosowania techniki poklatkowej w filmach promujących przedsiębiorstwa najlepiej sprawdzają się:

MafoxVision - filmy poklatkowe z budowy

Filmy poklatkowe z budowy

Wykorzystując filmy poklatkowe oraz połączenie różnych pozostałych technik filmowych przedstawimy wielomiesięczne powstawanie obiektu za pomocą kilkuminutowego filmu.

filmy poklatkowe procesów produkcyjnych

Filmy poklatkowe procesów produkcyjnych

Za pomocą timelapse 
przedstawimy niedostrzegalne w czasie rzeczywistym długotrwałe procesy produkcyjne i laboratoryjne.

MafoxVision-timelapse

Timelapse jako środek artystycznego wyrazu

Uatrakcyjnimy filmy wplatając w nie różnego rodzaju ujęcia poklatkowe takie jak hyperlapse, timelapse czy stop motion.

Poniżej przykładowy film promocyjny nagrany w dużej mierze z wykorzystaniem filmów poklatkowych z prawie rocznej rozbudowy polskiego oddziału japońskiej fabryki produkującej silniki elektryczne.

MafoxVision - filmy poklatkowe z budowy
MafoxVision - filmy poklatkowe z budowy

Ze względu na specyfikę pracy – Oferujemy wykonywanie filmów poklatkowych z budowy tylko na terenie Krakowa i Okolic

Timelapse w filmach

Skrótowe przedstawienie kilku efektów jakie daje nagrywanie filmów poklatkowych z użyciem slidera z napędem elektrycznym w filmie.

MafoxVision - timelapse
MafoxVision - timelapse

Wykorzystujemy technikę filmów poklatkowych do różnych zadań.

Wybrane przykłady zastosowania filmów poklatkowych poniżej:

FAQ (Frequently Asked Questions):

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Średnia kwota filmu poklatkowego (serii fotografii złożonych w jeden film bez dźwięku) z jednego dnia zdjęciowego to 1200 zł netto

Jednak z reguły koszt filmu poklatkowego jest wyceniany indywidualnie, gdyż zależy nie tylko od ilości dni zdjęciowych ale także od lokalizacji nagrań, ilości operatorów i potrzebnego do konkretnego zlecenia sprzętu oraz zaawansowania postprodukcji. 

  • Omawiamy co ma przedstawiać film poklatkowy i sposób realizacji
  • Wybieramy termin pasujący do założonego planu nagrań
  • Po ustaleniu sposobu realizacji wystawiamy fakturę pro forma na całość zamówienia i przystępujemy do prac po wpłacie zaliczki wynoszącej 50% wartości zamówienia.

Czas realizacji filmów poklatkowych zależy od czasu zachodzących procesów i związanych z tym ilości dni zdjęciowych oraz zaawansowania postprodukcji zdjęć.

Natomiast nagrania z jednego dnia zdjęciowego są gotowe do przekazania w formie finalnego pliku z filmem najczęściej po kilku dniach roboczych.

Podpisujemy umowę w której jest zawarta informacja,że zleceniobiorca ma pełne prawa autorskie majątkowe i przenosi je na rzecz zamawiającego na określone pole eksploatacji z zastrzeżeniem braku zgody na sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie w jakiejkolwiek formie praw do nagrań typu timelapse osobom trzecim.

Przedmiotem zamówienia jest gotowy produkt – klip filmowy typu timelapse. Nie przekazujemy projektów, zdjęć, plików RAW/JPG  ani innych materiałów źródłowych w żadnej postaci. Przekazujemy wyłącznie produkt końcowy – plik video.

Jeżeli klip już jest gotowy to drobne korekty są nanoszone w przeciągu paru dni.

  • Po wykonaniu zdjęć, ich edycji i złączeniu w film otrzymujecie Państwo wersję finalną zabezpieczoną znakami wodnymi na obrazie. Następnie zatwierdzacie film lub nanosimy poprawki dotyczące czasu trwania, kadrowania, korekcji (trzy wersje poprawek (renderów) w cenie).
  • Po zatwierdzeniu finalnej wersji klipów (z ewentualnymi poprawkami) wystawiamy fakturę końcową, a po jej opłaceniu, przesyłamy zatwierdzony plik z filmem w wysokiej jakości bez znaków wodnych.