Animacje reklamowe

Stworzymy animacje reklamową, która idealnie sprawdzi się w komunikacji marki oraz w tworzeniu kampanii sprzedażowej i informacyjnej w social media.

Wszelkiego rodzaju animacje reklamowe, animacje biznesowe pozwalają atrakcyjnie i rzeczowo przedstawić własne pomysły potencjalnym odbiorcom dlatego najczęściej wykorzystywane są jako promocja różnego rodzaju start-upów.

Animacje produktowe – Explainer Video

Popularne animacje produktowe typu explainer video pozwalają w prosty sposób wyjaśnić skomplikowane działanie produktu lub usługi.

Animacje reklamowe w budowaniu marki

Animacje sprawdzają się także, do opowiadania historii przedsiębiorstw i tym samym umacniania znaczenia marki.

Tworząc animowaną historię marki można szybko i sprawnie opowiedzieć wieloletnią historię firmy i przedstawić jej dokonania wskazując ważniejsze wydarzenia w przystępny i atrakcyjny dla widza sposób.

Animacje logo (intro)

Tworząc animowane logo możemy je wykorzystać jako branżowe animowane intro do serii filmów, zwiększając tym samym rozpoznawalność marki i wzmacniając jej wizerunek jako profesjonalisty w danej dziedzinie.

Animacje 3D

Animacje 3D  sprawdzają się wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba wyjaśnienia złożonej instrukcji działania produktów czy montażu urządzeń.

Animacje w prezentacjach multimedialnych

Animowane prezentacje wyświetlane na monitorach w poczekalniach firm usługowych są najczęściej stosowane do zaprezentowania informacji o różnego rodzaju usługach np. finansowych, hotelowych, medycznych.

Animacje reklamowe na wyświetlacze LED

Animacje i spoty reklamowe na telebimy i innego rodzaju wyświetlacze LED sprawdzają się wszędzie tam gdzie jest potrzeba szybkiego zaprezentowania chwytliwej treści w bardzo krótkim czasie (np. przy kasach zakupowych w hipermarkecie czy na przydrożnych telebimach).  

Tworzymy różnego rodzaju animacje reklamowe.

Wybrane przykłady poniżej:

FAQ (Frequently Asked Questions):
ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Zakres cenowy animacji z przeznaczeniem na internet zależy od stylu, czasu trwania oraz zaawansowania i mieści się w przedziale 300-15000 zł netto. (animacją przykładowo może być prosty animowany baner na www lub telebim albo średnio zaawansowany explainer video 2D albo bardzo zaawansowana animacja 3D

Natomiast średnia kwota standardowej 60 sekundowej animacji typu explainer video to 2500 zł netto

 • Wybieramy pasujący dla branży styl lub omawiamy scenariusz lub przeglądamy przykłady np. z internetu, które są dla Państwa ciekawe i wybieramy wspólnie styl animacji, czas trwania i na tej podstawie wyceniamy jej koszt.

Może to być explainer video z infografiką, animacja rysunkowa, animacja typu Whiteboard (rysowanie na tablicy),  wizualizacja ekranu komputera, strony czy aplikacji z omówieniem różnych czynności.

 • Po ustaleniu sposobu realizacji wystawiamy fakturę pro forma na całość zamówienia i przystępujemy do prac po wpłacie zaliczki wynoszącej 50% wartości zamówienia.

Czas realizacji animacji reklamowej zależy od jej złożoności i czasu trwania długości filmu, czyli zaawansowania produkcji jednak średnio trwa około dwóch tygodni.

Jeżeli animacja już jest gotowa to drobne korekty są nanoszone w przeciągu paru dni.

 • STYL

Po określeniu i wybraniu stylu animacji, na podstawie wspólnie dopracowanego scenariusza przygotowujemy storyboard czyli serię szkiców, które przekładają scenariusz na wstępne fazy animacji.

(Bywają idealnie piękne i dopracowane storyboardy ale ze względu na ograniczony czas najczęściej są to proste szkice komputerowe lub odręczne mające więcej wspólnego z notatkami na brudno niż gotowym wyglądem animacji. Taki storyboard ma być tylko wskazówką i podpowiedzią związaną z kierunkiem ruchu elementów, postaci oraz chronologii zdarzeń na której opierać się będzie cała animacja).

 

 • STORYBOARD

Przekazujemy storyboard do akceptacji i po ewentualnych uzgodnionych wspólnie poprawkach przystępujemy do pracy nad główną animacją.

 

 • Materiały do animacji.

Najpierw selekcjonujemy wszelkiego rodzaju grafiki które będą wykorzystane do animacji, potem tworzymy sceny, postaci, dobieramy styl napisów, tworzymy tła do scen itp. wybieramy muzykę i zapisujemy czas trwania i ustalamy slajdy tak,żeby zmieścić się w czasie trwania utworu. Czasami jeśli jest to konieczne można wydłużyć lub skrócić czas utworu dopasowując do animacji.

 • Sceny.

Tworzymy poszczególne statyczne sceny zgodne z założeniami storyboardu.

 • Animujemy.

Wprawiamy w animację każdą ze scen i animujemy każdy istotny znajdujący się w niej element.

 • Łączenie

Łączymy sceny ze sobą w taki sposób,żeby zachować ciągłość animacji zgodną ze storyboardem oraz z czasem trwania muzyki.

 • Postprodukcja.

Dodajemy kolejne elementy graficzne typu przejścia, napisy, infografikę oraz dodatkowe efekty wizualne jeśli są konieczne.

Dodajemy różnego rodzaju dźwięki dotyczące zdarzeń i przedmiotów zawartych w animacji oraz podkładamy muzykę w tle.

Przekazujemy do akceptacji wersję roboczą z naniesionymi znakami wodnymi.

Przystępujemy do prac nad ewentualnymi poprawkami i przekazujemy poprawioną animację ze znakami wodnymi na obrazie i dźwięku.

 • Lektor.

Czekamy na tekst dla lektora zgodny z animacją.

Po przeczytaniu tekstu i podłożeniu pod animację przekazujemy plik z filmem do zatwierdzenia.

 • Zatwierdzenie

Po zatwierdzeniu animacji wystawiamy fakturę końcową a po jej opłaceniu przekazujemy finalny plik animacji bez znaków wodnych.

Niezbędne jest przekazanie logo firmy w formacie wektorowym.

Pomocne będą również wszelakie materiały pomagające dopasować animację do identyfikacji wizualnej firmy (foldery, kolory firmowe itp.). 

Właścicielem dzieła tj. jego autorem np. filmu/utworu muzycznego/rzeźby itp. jest zawsze osoba/team wykonująca swoje dzieło,ale można przenieść autorskie prawa majątkowe czy licencję na utwór.

Często w produkcji animacji konieczny jest zakup dodatkowych licencji (np. graficznych,muzycznych,lektorskich) a ich koszt zależy od ograniczeń lub przeznaczenia np. może być inna cena licencji na internet, inna do telewizji regionalnej, ogólnokrajowej itp.

Jednak zakup wszystkich potrzebnych licencji jest już po naszej stronie a wszelkie kwestie praw autorskich dotyczących filmu są zawarte w umowie.

Podpisujemy umowę w której jest zawarta informacja,że zleceniobiorca ma pełne prawa autorskie majątkowe i przenosi je na rzecz zamawiającego na określone pole eksploatacji np. na Internet.

Przedmiotem zamówienia jest gotowy produkt. Nie przekazujemy materiałów źródłowych w żadnej postaci. Przekazujemy wyłącznie produkt końcowy (plik wideo z animacją) z możliwością wyświetlania na określonych polach eksploatacji.

 • Po zrealizowaniu animacji otrzymujecie Państwo wersję finalną zabezpieczoną znakami wodnymi (na obrazie i dźwięku). Następnie zatwierdzacie animacjelub nanosimy poprawki (trzy wersje poprawek (renderów) w cenie).
 • Po zatwierdzeniu finalnej wersji animacji(z ewentualnymi poprawkami) wystawiamy fakturę końcową, a po jej opłaceniu, przesyłamy zatwierdzony plik z animacją w wysokiej jakości bez znaków wodnych.